Szanowni Państwo Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym mają zaszczyt zaprosić wszystkie osoby zainteresowane (pracowników Szpitala i Uczelni oraz studentów) na indywidualne konsultacje ze specjalistami. Tematyka spotkań  obejmie następujące zagadnienia:

  • działalność gospodarcza i obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS,
  • wysokość składek w działalności gospodarczej, umowie o pracę oraz umowach cywilnoprawnych,
  • ulgi dla przedsiębiorców w opłacaniu składek,
  • emerytury i renty (w tym renta rodzinna dla studenta),
  • elektroniczne zwolnienia lekarskie – certyfikat ZUS i aplikacja mobilna dla lekarza,
  • funkcjonalność Platformy Usług Elektronicznych ZUS.

W trakcie spotkanie będzie można założyć i potwierdzić profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Konsultacje odbędą się bez wcześniejszych zapisów.

Dyżury ekspertów będą miały miejsce w godzinach 10-14:

  • 17 stycznia 2024 r.-SKDJ, Hol Główny – parter – pawilon 20D
  • 21 lutego 2024 r.-DSK, : Korytarz Wnęka – Pierwsze Piętro, odcinek D-E

ZAPRASZAMY!