Klinika Anestezjologii i Intensywnej
Terapii dla Dzieci

Klinika Chirurgii Dziecięcej, Urologii
Dziecięcej i Pediatrii

Klinika Endokrynologii Dziecięcej
i Pediatrii

Klinika Gastroenterologii i Żywienia
Dzieci i Pediatrii

Klinika Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii

Klinika Kardiochirurgii
Dziecięcej

Klinika Kardiologii Dziecięcej
i Pediatrii

Klinika Nefrologii Dziecięcej
i Pediatrii

Klinika Neurochirurgii
Dziecięcej

Klinika
Neonatologii i Chorób Rzadkich

Klinika Neurologii Dziecięcej
i Pediatrii

Klinika Chorób Zakaźnych
i Pediatrii

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
i Pediatrii

Klinika
Pediatrii

Klinika Pneumonologii, Alergologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii

Klinka Położnictwa
i Perinatologii

Klinika Psychiatrii Dzieci
i Młodzieży

Zakład Psychologii Klinicznej Dzieci
i Młodzieży

Zakład Radiologii
Pediatrycznej

Szpitalny Oddział
Ratunkowy

Dział Rehabilitacji
Dziecięcej

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego

Apteka
Szpitalna

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Laboratoryjnej

Klinika Ortopedii
i Traumatologii Dziecięcej

Skontaktuj się z nami

ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Rejestracja Przychodni Specjalistycznej dla Dzieci: tel. 22 460 80 00
Kancelaria: tel. 22 317 90 31, 22 317 90 23
e-mail: kancelaria[at]uckwum.pl