Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej

Klinika Chirurgii Transplantacyjnej
i Wątroby

Klinika
Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

Klinika
Neurochirurgii

Klinika Nefrologii, Dializoterapii
i Chorób Wewnętrznych

Klinika
Kardiologii

Klinika Chirurgii Serca,
Klatki Piersiowej i Transplantologii

Klinika Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii

Klinika Chorób Wewnętrznych i
Endokrynologii

Klinika Diabetologii
i Chorób Wewnętrznych

Klinika Gastroenterologii
i Chorób Wewnętrznych

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii
i Alergologii

Klinika
Neurologii

Klinika Hematologii, Transplantologii
i Chorób Wewnętrznych

Klinika
Onkologii

II Klinika Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

Szpitalna Izba
Przyjęć

Centralny Blok
Operacyjny

Zakład
Rehabilitacji

II Zakład
Radiologii Klinicznej

Zakład
Medycyny Nuklearnej

Zakład Alergologii
i Immunologii Klinicznej

Apteka
Szpitalna

Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Laboratoryjnej

Skontaktuj się z nami

ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Punkt informacyjny: 22 599 11 23 (7:30-15:00)